a.i.o. control

Herausgeber:
mediola - connected living Aktiengesellschaft
Rennbahnstr. 72-74
D-60528 Frankfurt Main

Tel + 49 (0)69 - 96870-324
Fax + 49 (0)69 - 96870-326
E-Mail info@tecnovum.com

br

Vorstand: Dipl.-Ing. Konstantin Zoggolis, PhD
Aufsichtsratsvorsitzender: Dipl.-Inform. (FH) Marc Treber, MSc.

Umsatzsteuer-ID: DE111660988
HRB 46788 beim Amtsgericht Frankfurt am Main

br

Copyright 2010, tecnovum AG. Alle Rechte vorbehalten.